“Kami bersyukur atas anugerah yang diciptakan Allah SWT, Geopark Silokek ini memiliki keindahan yang sangat luar biasa, kekayaan alam ini mesti dijaga dan dilestarikan. Kita akan selalu berupaya menginisiasi pola pembangunan dengan tema geopark silokek yang dikemas dalam konsep berkelanjutan”